Komitet RPO Małopolskie
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Małopolskie

Zadania Komitetu

Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (pdf)

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (zip)

Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej (13 osób), przedstawiciele strony rządowej (14 osób), przedstawiciele partnerów spoza administracji (14 osób) oraz obserwatorzy (9 osób).

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WM:

Podstawy prawne

Uchwały i protokoły z posiedzeń Komitetu

Kontakt

Informacji związanych z działalnością Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udziela:

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
ul. Wielicka 72a, pok.305 (III piętro)
30-552 Kraków
tel.: 12 29-90-969
faks: 12 29-90-941
e-mail:  ,

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!