Przejdź do treści głównej

Czym się zajmują

Są to organy doradcze i opiniodawcze, wspomagające władze państwowe.

Ciała dialogu obywatelskiego to organy składające się zarówno z przedstawicieli władz publicznych, jak i organizacji pozarządowych, mające za zadanie wypracowanie ustaleń dotyczących celów, instrumentów oraz strategii wdrażania polityki publicznej.

Są one organami doradczymi, konsultacyjnymi i opiniodawczymi dla władz państwowych, funkcjonującymi zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, jak i ogólnoświatowym.

Komitety monitorujące 2014-2020 (plik xls)

Wyraź opinię 0 0