Przejdź do treści głównej

Program Południowy Bałtyk

Budżet programu

83 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia

Program obejmuje nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE:

 • Danii,
 • Litwy,
 • Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego),
 • Polski,
 • Szwecji.

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

W ramach wszystkich priorytetów będzie istniała możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian itp.).

Beneficjenci programu

 • władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia,
 • organizacje pozarządowe zaangażowane w tworzenie sieci transgranicznych,
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza),
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze zarządzania i ochrony środowiska,
 • instytucje zarządzania zasobami leśnymi,
 • spółdzielnie rolnicze i wspólnoty mieszkańców,
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
 • izby handlowe, agencje rozwoju, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu,
 • organizacje pozarządowe oraz organizacje badawczo-rozwojowe, świadczące usługi w ramach promocji i marketingu, badań i usług (np. szkolenia), turystyki i kultury,
 • organizacje pozarządowe promujące i świadczące usługi skupiające się na kwestiach związanych z innowacją,
 • szkoły, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego,
 • administracja infrastruktury transportowej,
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy,
 • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
 • organizacje pozarządowe działające w dziedzinie szkolenia i podwyższania kwalifikacji,
 • instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i naturalnego,
 • instytucje edukacyjne.

Strona programu Południowy Bałtyk

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści