Przejdź do treści głównej

Komitet PROW

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został powołany zarządzeniem nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin Komitetu podjęty uchwałą nr 1 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Funkcjonowanie Komitetu:

Skład Komitetu

Lista członków Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pozarządowi członkowie Komitetu PROW:

 • Członek: Katarzyna Jórga, Stowarzyszenie Światowid/Wielkopolska Sieć LGD
 • Zastępca: Piotr Sadłocha, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej/Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Członek: Krzysztof Kwatera, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania
 • Zastępca: Dorota Metera, Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego
 • Członek: Dariusz Suszyński, Związek Młodzieży Wiejskiej
 • Zastępca: Aleksandra Szymańska (nie udało się ustalić nazwy organizacji macierzystej)
 • Członek: Adam Nowak, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Zastępca: Danuta Bodzek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Członek: Michał Modrzejewski, Związek Młodzieży Wiejskiej
 • Zastępca: Barbara Pędzich Ciach, Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
 • Członek: Tomasz Łukomski, Związek Zawodowy Centrum Młodych Rolników
 • Zastępca: Radosław Nienartowicz, Związek Zawodowy Centrum Młodych Rolników
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści