Przejdź do treści głównej

Komitet PO RYBY

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Zadania Komitetu Monitorującego

  • monitorowanie procesu ewaluacji,
  • zapoznawanie się z okresowymi planami ewaluacji,
  • identyfikacja i rekomendowanie obszarów badawczych, które powinny zostać poddane ewaluacji,
  • zapoznawanie się z wynikami ewaluacji, w szczególności z wnioskami i rekomendacjami.

Uchwały Komitetu Monitorującego

Zarządzenia dotyczące Komitetu Monitorującego

Pozarządowi członkowie Komitetu PO RYBY

  • Członek: Piotr Prędki, WWF, ppredki@wwf.pl
  • Zastępca: Małgorzata Izdebska, Nasza Ziemia, malgosia.izdebskaATnaszaziemia.pl
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści