Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Wielkopolskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Wielkopolskie

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany.

Posiedzenia i uchwały

Skład KM WRPO 2014+ lipiec 2016

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Pozarządowi członkowie Komitetu WRPO:

  • Członek: Iwona Janicka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, ijanicka@fal.org.pl
  • Zastępca: Gniewko Niedbała, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, gniewko.niedbala@gmail.com
  • Członek: Michał Nowak, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, poznan@zosprp.pl
  • Zastępca: Grzegorz Marszałek, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, poznan@zosprp.pl
  • Członek: Lidia Węsierska-Chyc, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, barka@barka.org.pl
  • Zastępca: Marcin Piotrowski, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, barka@barka.org.pl
  • Członek: Ewa Gałka, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, pisop@pisop.org.pl
  • Zastępca: Anna Jądrzyk, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, pisop@pisop.org.pl
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści