Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Pomorskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Pomorskie

W dniu 26 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Regulamin

Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 został uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r.

Skład Komitetu

Komitet liczy 46 członków, wśród których jest 12 przedstawicieli rządu, 17 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 17 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej, takich jak organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, środowisko naukowe i gospodarcze. Każdy z członków Komitetu ma stałego zastępcę, ponadto w skład Komitetu wchodzi 19 obserwatorów. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Komitetu, pełniąc rolę doradczą.

Lista członków, zastępców członków i obserwatorów zawarta jest w treści uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego powołującej komitet:

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WP:

Grupy robocze

Kontakt

Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Katarzyna Tarwacka
tel. 58 326 81 83, e-mail: KM2014-2020@pomorskie.eu
Departament Programów Regionalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 33, faks: 58 326 81 34
e-mail: dpr@pomorskie.eu

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści