Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Podlaskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Podlaskie

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Zadania i kompetencje KM

Komitet Monitorujący przede wszystkim dokonuje przeglądu wdrażania programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie programu.

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zmieniony uchwałą Nr 22/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r.

Zasady powoływania i funkcjonowania KM

Posiedzenia KM

Uchwały KM

Skład Komitetu

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Komitet Monitorujący (KM) jest ustanawiany przez Instytucję Zarządzającą programem, a w jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy spoza administracji, czyli przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM. Partnerzy spoza administracji stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WP:

 • Członek: Joanna Sokólska, Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania, podlaskieit@podlaskieit.pl
 • Zastępca: Jarosław Rżany, Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania, podlaskieit@podlaskieit.pl
 • Członek : Jan Gradkowski, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, bialystok@zosprp.pl
 • Zastępca: Lucyna Golonko, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, bialystok@zosprp.pl
 • Członek : Ewa Katarzyna Kotowska, Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, ewaset@wp.pl
 • Zastępca: Karol Marcin Świerzbin, Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, ewaset@wp.pl
 • Członek : Krzysztof Mnich, Fundacja Biznes i Prawo, biuro@biznesiprawo.eu
 • Zastępca: Beata Sulima, Fundacja Biznes i Prawo, biuro@biznesiprawo.eu
 • Członek : Paweł Backiel, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, biuro@europartner-akie.pl
 • Zastępca: Ewelina Piekarska, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, biuro@europartner-akie.pl
 • Członek : Michał Skarzyński, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, fundacja@bfkk.pl
 • Zastępca: Iwona Mariola Zaborowska, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, fundacja@bfkk.pl
 • Członek : Andrzej Demianowicz, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, demianowicz@fundacjaekonomistow.org.pl
 • Zastępca: Halina Tokajuk, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, fundacja@fundacjaekonomistow.org.pl
 • Członek : Tomasz Galicki, Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie, stowarzyszenie@kolejowepodlasie.pl
 • Zastępca: Karolina Poczykowska, Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie, stowarzyszenie@kolejowepodlasie.pl

 

Grupy robocze KM

Kontakt

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Monika Sosnowska
tel.: 85 66 54 378, faks: 85 66 54 651, e-mail: sekretariat.kmrpo@wrotapodlasia.pl
Referat Monitorowania i Systemów Informatycznych
Departament Rozwoju Regionalnego,
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści