Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Opolskie

komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Opolskie


Posiedzenia i uchwały

Skład Komitetu

Skład Komitetu stanowi:

 • strona rządowa i samorządowa,
 • przedstawiciele organizacji związkowych,
 • organizacji pracodawców,
 • izb gospodarczych,
 • organizacji pozarządowych,
 • środowiska naukowego.

Łącznie w pracach Komitetu uczestniczy 66 osób: członkowie, obserwatorzy i przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Uchwała nr 2140/2016 w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WO:

 • Członek: Jan Ostrowski, Opolska Federacja Organizacji Socjalnych, ofos@op.pl
 • Zastępca: Estera Syrek-Macierzyńska, Opolska Federacja Organizacji Socjalnych, ofos@op.pl
 • Członek : Jakub Czyczyło, Stowarzyszenie" Promocja Przedsiębiorczości", biuro@spp.opole.pl
 • Zastępca: Jolanta Wasiel, Stowarzyszenie" Promocja Przedsiębiorczości", biuro@spp.opole.pl
 • Członek : Arnold Czech, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, frssek@fundacja.opole.pl
 • Zastępca: Helena Lellek, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, frssek@fundacja.opole.pl
 • Członek :Tomasz Paluch, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, biuro@dolinastobrawy.pl
 • Zastępca: Joanna Bulak, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, biuro@dolinastobrawy.pl
 • Członek: Tomasz Kosmala, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, t.kosmala@ocwip.pl
 • Zastępca: Alicja Gawinek, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a.gawinek@ocwip.pl
 • Członek : Magdalena Popławska , Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, biuro@opole.frdl.pl
 • Zastępca: Marek Liskiewicz, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, biuro@opole.frdl.pl
 • Członek : Justyna Szpilak, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu, opole@idn.org.pl
 • Zastępca: Mateusz Gruntowski, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu, opole@idn.org.pl
 • Członek: Jan Broniewicz, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, sekretariatSG@not.org.pl
 • Zastępca: Danuta Lepucka, Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, sekretariatSG@not.org.pl
 • Członek : Paweł Kielar, ZOSP RP woj. Opolskiego, opole@zosprp.pl
 • Zastępca: Barbara Dębska, ZOSP RP woj. Opolskiego, opole@zosprp.pl

Kontakt

Sekretariat KM RPO WO 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Piastowska 14,45-082 Opole
tel.: 77 54 16-630
faks: 77 54 16-567
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści