Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Małopolskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Małopolskie

Zadania Komitetu

Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (pdf)

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (zip)

Skład Komitetu

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony samorządowej (13 osób), przedstawiciele strony rządowej (14 osób), przedstawiciele partnerów spoza administracji (14 osób) oraz obserwatorzy (9 osób).

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WM:

  • Członek: Łukasz Smółka, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, krakow@zosp.org.pl
  • Zastępca: Krystyna Brzyk, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, krakow@zosp.org.pl
  • Członek: Piotr Foszcz, Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina, biuro@jurajskakraina.pl
  • Zastępca: Łucja Kucmin-Węglarczyk, Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina, biuro@jurajskakraina.pl
  • Członek : Barbara Nowakowska-Mossór, Małopolska Sieć Lokalnych Grup Działania, b.mossor@nadbialaprzemsza.org.pl
  • Zastępca: Adam Jaśkow, Małopolska Sieć Lokalnych Grup Działania, biuro@lgd.malopolska.pl
  • Członek : Wioletta Derymacka, Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą, lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
  • Zastępca: Wojciech Knapik, Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą, lgd@nadbialaprzemsza.org.pl

Podstawy prawne

Uchwały i protokoły z posiedzeń Komitetu

Kontakt

Informacji związanych z działalnością Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udziela:

Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi
ul. Wielicka 72a, pok.305 (III piętro)
30-552 Kraków
tel.: 12 29-90-969
faks: 12 29-90-941
e-mail:  Honorata.Wrona@umwm.pl, Magdalena.Radlinska@umwm.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści