Przejdź do treści głównej

Jak działa budżet UE?

Budżet uwzględnia wydatki wszystkich instytucji unijnych. Ustalony jest w nim poziom dochodów i wydatków na dany rok, wyliczone wszystkie działania, które będą finansowane, oraz określone są łączne środki i liczba pracowników potrzebne do realizacji każdego z tych działań.

Przytoczone są w nim także akty prawne będące podstawą poszczególnych działań (realizacja niemal każdego z nich wymaga właściwej podstawy prawnej – upoważniającego aktu unijnego prawa zaproponowanego przez Komisję i zatwierdzonego przez władze prawodawcze, w wielu przypadkach wspólnie przez Parlament Europejski i Radę UE).

Budżet Unii jest wieloletni: obejmuje okres siedmiu lat. Jest to plan finansowy, w którym ustalane są limity wydatków: nie chodzi o wykazanie dokładnej wysokości dochodów i wydatków, ale o określenie najważniejszych priorytetów i założenie maksymalnej kwoty, jaką Unia może na nie wydać. Budżet UE nie może mieć deficytu ani nadwyżki budżetowej. Na koniec każdego roku różnica między wpływami a wydatkami powinna wynosić zero. Dlatego ważne jest utrzymywanie wydatków pod kontrolą. W ramach budżetu wieloletniego funkcjonują budżety roczne, które mają dokładnie określoną wielkość wpływów i wydatków.

Obecnie realizowany jest budżet na lata 2007–2013. Wcześniejszy obejmował lata 2000–2006 (Polska i dziewięć innych krajów Europy Środkowowschodniej przystąpiły do Unii w 2004 r., dlatego pierwsze fundusze strukturalne dostały w latach 2004–2006).

Wyraź opinię 0 0