Przejdź do treści głównej

Program Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa (PO PC) to pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się rozwojem cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program ma umożliwić załatwianie spraw urzędowych przez internet, zapewnić szerszy dostęp do szybkiego internetu, dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w internecie.

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.
Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań, finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Program Polska Cyfrowa - ulotka

Kto może występować o dotacje?

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • jednostki naukowe,
  • państwowe organizacje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków.  

Dla kogo są projekty?

Projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa możemy podzielić na trzy grupy.
Pierwszą stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było.
Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Korzysta na tym całe społeczeństwo.
Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje. O dofinansowanie na tego typu działania będą mogły ubiegać się głównie organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami.

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści