Przejdź do treści głównej

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE i reprezentuje interesy Unii jako całości (nie zaś interesy poszczególnych krajów).

Informacje ogólne

  • Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
  • Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
  • Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
  • Rok ustanowienia: 1958
  • Siedziba: Bruksela (Belgia)
  • Strona internetowa: Komisja Europejska

Mianem „Komisji” określa się zarówno zespół komisarzy („kolegium”), jak i samą instytucję. Co pięć lat powoływany jest nowy skład Komisji (28 komisarzy – po jednym z każdego kraju UE). Kadencja obecnej Komisji, której przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, będzie trwać do 31 października 2019 r.

Regulamin Komisji

Informacje o tym, jak pracują komisarze


Do głównych zadań Komisji należy:

Komisja Europejska ma swoją główną siedzibę w Brukseli, a niektóre jej służby mają biura w Luksemburgu. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich UE, a także 139 delegatur na całym świecie.


Dyrekcje generalne i agencje

Personel Komisji liczy 23 tys. osób, które pracują w departamentach nazywanych dyrekcjami generalnymi lub służbami. Każdy z departamentów odpowiada za określoną dziedzinę polityki i podlega dyrektorowi generalnemu.

W dyrekcjach opracowuje się projekty ustawodawcze, które jednak zyskują oficjalny status dopiero wtedy, gdy na cotygodniowym posiedzeniu zatwierdzi je kolegium komisarzy.

Dyrekcje odpowiadają też za finansowanie inicjatyw na szczeblu UE, przeprowadzanie konsultacji społecznych i rozpowszechnianie informacji.

Komisja nadzoruje również szereg agencji wykonawczych, które pomagają jej zarządzać programami unijnymi.

Unijna baza danych „Whoiswho” – kto jest kim w Komisji - zawiera wykaz wszystkich pracowników Komisji i obejmuje również wszystkie pozostałe instytucje UE. Baza jest dostępna we wszystkich językach urzędowych.

Kontakt według obszaru działalności Komisji

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści